torsdag 1 mars 2012

BALLOONS
Celebration for the unbornRiin Muru, Tuutu Tuutmaa, Lea Tomson with Gustaf Lord and Elin Hjulström

BALLOONS
Celebration for the unborn


Installation, 2012
Balloos, String, Toothpick, Tape


Welcome to the party.
A birthday party without a birthday child.
A party for those who were planned but never born. A party for those who were born
but never celebrated.

Clusters of balloons along umbilical cords joining the ceiling to the floor.
Joining the pleasure of destruction with the constraints of creativity.
Merging wishfull thinking with reality.
Demand and opportunitiy.

Fragile rubber balloons who easily grow and elongate will just as easy crack and explode.
As simple as a dream of life.

The toothpick is always present.
Are you tempted?"The premise of the exhibition was for us to arrive at the gallery with empty hands. Bringing no paintings, no sculptures, no drawings and hardly any concept at all we got 24 hours to fill the void of the Kelder Gallery. We had to get all the material locally, at a strictly limited budget, and set up the show before the 7 o'clock opening. Spontaneous art done quickly." 

Elin Hjulström
& Gustaf Lord

Artduo working in Gävle, Sweden. Representing Gaffel Studio Compound.

The  Visual Creative duo uses humour to discuss problems in the society through animation, graphic design and installations.


www.elinhjulstrom.com
www.gustaflord.com
 
www.gaffelverkstan.comBALLONGER
Den oföddes fest


Installation, 2012
Ballonger, Snöre, Tandpetare,Tejp


Välkommen på kalas.
Ett födelsedagskalas utan födelsedagsbarn.
Kalas för dem som planerats men aldrig fötts. Kalas för dem som fötts men aldrig
firats.

Ballonger grupperade i kluster längst navelsträngar som förbinder tak med golv.
Mellan njutningen i att förstöra och
motståndet i att skapa.
Mellan önskan och förverkligande.
Krav och möjlighet.

Sköra gummiballonger som så enkelt kan växa och töjas kan lika enkelt spräckas och smällas.
Lika enkelt som en dröm om liv.

Tandpetaren finns alltid där.
Känner du dig frestad?


"Utställningen genomfördes på följande premisser: Ta inte med några målningar, skulpturer eller konstverk överhuvudtaget. Knappt några idéer. Använd bara material införskaffat på plats för att inom 24 timmar skapa en utställning och ha vernissage för den i Kelder-galleriet. Spontanutställning med spontankonst."


Elin Hjulström
& Gustaf Lord

Konstnärsduo
verksamma i  Gävle, Sverige och representerar Ateljéföreningen Gaffel.
 
Duon kallar sig visuella kreatör och arbetar med humor i samhällsproblem genom animation, grafisk design och forminstallationer.


www.elinhjulstrom.com
www.gustaflord.com
 
www.gaffelverkstan.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar